Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

6. fotografski natečaj naravoslovne fotografije na temo VODA

prijavnica

 RAZPIS NATEČAJA NARAVOSLOVNE FOTOGRAFIJE GORIČKO 2014

 VODA je habitat, je vir ľivljenja, je čista in je onesnaľena

Javni zavod Krajinski park Goričko razpisuje 6. fotografski natečaj naravoslovne fotografije na temo VODA

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja in njihovih druľinskih članov ter članov ľirije).

I. kategorija: Učenci osnovni šol
II. kategorija: Mladostniki in odrasli

TEMA NATEČAJA:

Tema letošnjega fotografskega natečaja je voda. Fotografije naj prikazujejo vodo kot:
ľivljenjski prostor rastlin in ľivali (na fotografijah so lahko rastline in ľivali, ki ľivijo v, na ali ob vodi),

  • del kulturne krajine ali del narave (krajinske fotografije potokov, jezer, mlak ali prikaz onesnaľenosti oziroma neoporečnosti vode),
  • rešitev pred grozečo sušo ali kot groľnjo pred pretečimi poplavami,
  • nevarnost ali miren kotiček za oddih.

POGOJI ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:

  • fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko (ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja),
  • fotografija je lahko stara do 5 let (ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije).,
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 1600 x 1200 svetlobnih točk (pixlov).,
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu.,
  • fotografija mora ustrezati temi razpisanega natečaja,
  • vsak posameznik lahko odda največ pet (5) fotografij.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info , oz . na naslov: Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: Natečaj naravoslovne fotografije; VODA je habitat, je vir ľivljenja, je čista in je onesnaľena.

Ririja bo ocenila samo tiste fotografije, ki bodo prispele na grad najkasneje do 31. 5. 2013 do 16.00.

Prijavnico in fotografije lahko pošljete istočasno

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleľenci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s svojim podpisom na prijavnici dovoljujejo, da razpisovalec natečaja fotografije uporablja za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloľenke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih, ali širše na območju parka.

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Iz vsake kategorije bo izbranih 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.

Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.
Izbor fotografij bo izvedel priznan slovenski fotograf  Tomo Jeseničnik.

Razglasitev zmagovalnih fotografij, podelitev nagrad in otvoritev razstave bo ob svetovnem dnevu varstva okolja, 6. 6. 2014, na gradu Grad ob 17.00.

Razstava fotografij bo na ogled do 30. 09. 2014

Vse informacije na Javnem zavodu Krajinski park Goričko: Kristjan Malačič,

T: 02 551 88 68, M: 041 670 956

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |