Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Prosto delovno mesto - naravovarstveni sodelavec III

Na podlagi Zakona o javnih usluľbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)


1. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/R


Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba, prva stopnja, naravoslovne ali ustrezne druľboslovne smeri VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno

poznavanje operacijskih sistemov in zahtevno računalniško oblikovanje

 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • vozniški izpit kategorije B.

Delovno področje in naloge:

 • koordinacija in izvajanje projektnih aktivnosti z ostalimi deleľniki,
 • priprava finančnih in vsebinskih poročil projekta,
 • priprava razpisnih dokumentacij projekta,
 • izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • zbiranje podatkov na terenu
 • pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  35  mesecev od 1.8.2016 do 30.6.2019, s polovičnim delovnim časom (štiri ure /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z ľivljenjepisom, euro-pass
-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi
-          druga dokazila

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedeľu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 5 dneh  po objavi (do 18.7.2016) na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |