Informationszentrum Naturpark Goričko
Grad 191, 9264 Grad
tel.: (031) 354 149
e-mail: park.goricko@siol.net

Interesante Verbindungen

Benachbarte Parks

Naturpark park Raab (Österreich)  
Nationalüark Őrség (Ungarn)  Őrség net
   
Naturparke Sloweniens und Naturschutzgüter
Triglavski narodni park Sneµnik
Kozjanski regijski park Regijski park Škocjanske jame
Krajinski park Sečoveljske soline Krajinski park Kolpa
Krajinski park Logarska Dolina Radensko polje
Krajinski park Lahinja Kraški regijski park
Krajinski park Rački ribniki - Poµeg Parki slovenske Istre
Naravni rezervat Škocjanski zatok Krajinski park Strunjan
Ljubljansko barje  
   
Andere Naturschutzgüter in Slowenien
Kriµna jama Utrinki iz Slovenije
Potepanja - fotoreportaµe Riharda Baše  
   
Naturparke in Europa
EUROPARC Parki v Evropi Europäische Parke
Zveza Naravnih parkov Avstrije - Naturaparkverband Österreich Zveza Naravnih parkov Nemčije - Verband Naturparke Deutschland
   
Grünes Band Europa  
Evropska zelena vez Zelena vez
Baltic greenbelt Erlebnis Gruenes Band
   
Natura 2000
Natura 2000 EU Natura 2000 SI
Natura 2000 HU Natura 2000 AT - zlatovranka
   
Biodiversität und Kulturlandschaft
Mednarodna konvencija o biološki raznovrstnosti -Konvention von Biodversität Countdown 2010
Evropska konvencija o krajini - Konvetion für Landschaftschutz  
   
Informationen für Besucher in Goričkem und Pomurje
video film o Goričkem Gorička informativna stran
Prekmurje - Gesundheits Oase  
Slovenija info rezervacija prenočišč Pomurska turistična zveza
TIC Moravske Toplice www.pomurje.com

www.panon.si

www.strk-info.eu
Zdruµenje turističnih kmetij Slovenije  moja gostilna
Opazovanje zvezd AD Kmica Magašov brejg - observatorij
   
Blick von Berg in Sotina durch Kamera
panorama - Blick von Stadelberg  
   
Internationale Naturschutz organisationen
IUCN (Mednarodna zveza za varstvo narave)  Ramsar svetovna organizacija
WWF - svetovna fundacija  Ramsarska območja v Sloveniji
   
Daten über Natur, Umwelt und Kulturerbe Sloweniens
Atlas okolja - Umweltatlas Bioportal
register nepremične kulturne dediščine - Kulturerbe Register Voµnja v naravi - Im Natur fahren?
   
Stakeholders bei Naturschutz, Umweltschutz, Kulturdenkmalschutz und Kulturlandschaftschutz
Zavod RS za varstvo narave - ZRSVN - Naturschutzamt Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Kulturdenkmalschutzamt
Zavod za gozdove Slovenije - Forstwirtschaftsamt Lovska zveza Slovenije - Jäger Verein Sloweniens
Agencija RS za okolje Umweltagentur Ribiška zveza Slovenije - Fscherverein Sloweniens 
Aqualutra Panonnica  Prirodoslovni muzej Slovenije - Naturschutz museum Sloweniens
DKAS - društvo krajinskih arhitektov Slovenijie - Landschaftsarchitekten

Pokrajinski muzej Murska Sobota- Regional Museum Murska Sobota

akcije za prostovoljce - Aktionen für Freiwillige kultura prostora - Raumkultur
   
Ökolandwirtschaft
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - LA Kammer Zveza zdruµenj ekoloških kmetov Slovenije - Verband ökolandwirte Sloweniens
Muškatne buče - Muskatkürbise  
   
Am Projekt "Entwicklung des Landschaftparks" beteiligte Organisationen
AHT Group ATC - Austrian Tourism Consultants
   
Ministerien - Mitglieder in Vorsitzrat des Öffentlichen Amtes Naturpark Goričko
Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sluµba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Ministrstvo za finance RS
   
Stakeholders, die mit Öffentlichen Amt Naturpark Goričko Verainbarung für Partnerschaft untershrieben haben.
Nafta Geoterm Lendava
   
Mit öffentlichen Verkehr nach Goričko?
Bus verbindung Zug
 
Medien über uns  
National Geografic Za srce
GEA SVET & Ljudje

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |